top of page
Skyscrapers

יתרונות הקרן

פתרון מותאם ללקוח

  • קבלת מימון מהקרן מאפשרת התנעת הליכים משפטיים עבור לקוחות בעלי אמצעים מוגבלים או לקוחות המעוניינים לגדר את הסיכון של דחיית התביעה והפסד הכספים שהושקעו בה. 

  • במקרה בו התביעה נדחית - הקרן סופגת את הפסד ההשקעה במימון ההליכים ולא התובע.

  • גב פיננסי איתן של הקרן מבטיח השקעה איכותית בתיק עד לתום ההליכים, גם במאבקים ממושכים.

  • מספק ללקוח שקט נפשי בגין חוסר הודאות והחשש מהוצאות בלתי צפויות בשלבים מתקדמים ומאפשר את מיצוי זכויות התובע.

  • מאפשר לתובע לקבל ייצוג משפטי  וחוות דעת מקצועיות מעו"ד והמומחים המובילים בתחומם, בלי להתפשר בשל מגבלות תקציביות – תרומה משמעותית להצלחת התביעה ולסכומי הזכייה.

  • המימון תורם לזירוז ההליכים, אשר לעיתים קרובות "נתקעים" או מתעכבים עד שהתובעים מצליחים לגייס את המשאבים הדרושים לקידום התביעה.

  • מימון ההליכים על ידי הקרן מאפשר ללקוח לקבל חבילת שירותים מלאה, כנגד תשלום של אחוזים מהזכייה בלבד, מבלי להוציא שקל אחד מכיסו.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

עבודה מול משרד עוה"ד המייצג

הקרן אינה מחליפה את עו"ד המייצג ואינה מעניקה ייצוג משפטי בעצמה, אלא עוסקת במימון ההליכים המשפטיים בלבד. הקרן עובדת מול משרדי עו"ד המובילים בישראל ומול מבחר משרדים מחו"ל.

השתתפות הקרן במימון ההליכים מביאה לתועלת הדדית, להגדלת היקפי הפעילות של שני הצדדים ותורמת להצלחת התביעה. היעדר ניגודי עניינים בין הקרן כגוף פיננסי-כלכלי לבין עורך הדין המייצג.

העברת הסיכון של אובדן כספי ההשקעה במימון ההליכים מהתובע לקרן

במקרה בו התביעה נדחית, הקרן סופגת את הפסד הכספים שהושקעו על ידה במימון ההליכים המשפטיים ולא התובע.

 

הקרן מעסיקה אנשי מקצוע, עו"ד וכלכלנים ונעזרת בגורמים מקצועיים חיצוניים ו/או משפטנים בכירים, לבחינת כדאיות ההשקעות.

מימון ההוצאות המשפטיות של התובע בתמורה להשתתפות בתקבולי התביעה

הקרן מתמחה במימון לקוחותיה, בעלי זכויות תביעה, לצורך מימוש מלוא זכויותיהם בהליכים משפטיים 

הקרן משקיעה במימון מגוון רחב של הליכים משפטיים: 

  • תביעות מסחריות  בבתי משפט, בוררויות בארץ ובחו"ל, הליכי פירוק, תביעות יצוגיות  וסוגי מחלוקות אחרים.

  • מימון תביעות נזיקין ורשלנות רפואית.

המימון כולל שכר טרחת עורכי-דין, אגרות בית משפט, חוות דעת מקצועיות והוצאות נוספות הקשורות ו/או הנלוות להליכים. התמורה בגין השקעות הקרן - השתתפות בתקבולי התביעה .

bottom of page