תהליך ההשקעה

 

 קבלת פסק דין או סיום ההליך בהסדר פשרה

 תשלום מבוסס הצלחה לקרן בהתאם להסכם ההשקעה

 במקרה של הפסד – הקרן סופגת את הפסד הכספים שהושקעו במימון ההליך.​

3

אנליזה פנימית וחיצונית

  

 בחינת מכלול הנסיבות בתיק וקבלת אישור ועדת ההשקעות הפנימית

 הכנת הצעה עסקית וסיכום התנאים המסחריים מול התובע

 חתימה על הסכם השקעה, בכפוף לאנליזה המשפטית

 ביצוע אנליזה משפטית מעמיקה נוספת (Due-diligence) באמצעות גורם מקצועי חיצוני - מומחה בתחום

 

4

 

מימון ההליך

 

 אישור סופי של ההשקעה בתוך 14-30 יום ממועד חתימת ההסכם

 מימון התביעה על ידי הקרן בהתאם להסכם ההשקעה

 

5

 

ניהול

ההשקעה

 

 מעקב, עדכון ובקרה על התקדמות ההליך

 דיווחים שוטפים

 

6

 

סיום ההליך

1

פניה לקבלת
מימון מהקרן

 

 הפנייה לקרן יכולה להתבצע ישירות על ידי התובע הפוטנציאלי או באמצעות עו"ד המייצג של התובע

 הקרן מממנת תביעות בהיקף כספי של 5 מיליון ₪ ומעלה

 המימון כולל שכ"ט עו"ד, אגרות בית משפט, חוות דעת מומחים והוצאות נוספות הקשורות ו/או הנלוות להליכים

 

2

בחינה
ראשונית

 

 תיאום פגישת היכרות עם הלקוח ו/או עו"ד מייצג

 חתימה על מסמכי סודיות (NDA) וקבלת חומרים נוספים

 בחינת התביעה הפוטנציאלית וביצוע בדיקה ראשונית על ידי הקרן

 

03-6223381